1. Kandidaten die willen deelnemen aan de selectieprocedure voor de opleiding tot luchtverkeersleider kunnen zich via het online sollicitatieformulier aanmelden. Klik hier om direct te solliciteren.
2. Kandidaten verklaren hun sollicitatie naar waarheid in te vullen. Mocht later blijken dat opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, dan kan dit beëindiging van de selectieprocedure tot gevolg hebben.
3. Pas na ontvangst van een volledig ingevuld sollicitatieformulier en kopieën van diploma’s, cijferlijsten en een identiteitsbewijs kan een sollicitatie in behandeling genomen worden door de selectiecommissie.
4. Kandidaten worden geacht geen bezwaar te hebben tegen een referentiecheck, het opvragen van eerdere testresultaten en de vereiste medische keuring.
5. Tot twee dagen voor een geplande testafspraak kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak kunnen de testkosten in rekening worden gebracht aan de sollicitant. De betreffende kandidaat kan verder met de selectieprocedure na betaling van deze kosten.
6. Bij het niet succesvol doorlopen van een selectieronde mag een kandidaat, onder bepaalde voorwaarden (zie hiervoor de herkansingsregels), herkansen. Bij een onvoldoende score op de Grading en AAPRO is er geen mogelijkheid tot herkansen.
7. Over de reden(-en) waarom een kandidaat in een bepaalde fase van de selectie niet succesvol is geweest wordt geen correspondentie gevoerd; er worden geen afschriften van onderzoeksrapporten- en/of uitslagen verstrekt. Op verzoek van de kandidaat kan er wel een telefonische toelichting gegeven worden op de behaalde resultaten.
8. Voor onderzoeksdoeleinden worden testgegevens van de kandidaten bewaard, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.
9. De selectiecommissie LVNL behoudt zich het recht om te bepalen wie toegelaten wordt tot de selectie.