FEAST

De eerste fase bestaat uit een aantal capaciteitentesten die achter de computer worden afgenomen. Deze testen geven een beeld van de capaciteiten die je nodig hebt als luchtverkeersleider zoals: ruimtelijk inzicht, snel en nauwkeurig checken van informatie en cijfermatig inzicht. 

DART

Wanneer je aan de gestelde norm voldoet bij de capaciteitentesten ga je verder met de Dynamic ATC Radar Test (DART). De DART is een arbeidsproef waarbij je op een gesimplificeerde wijze vliegtuigen moet begeleiden door een aantal checkpoints. Ook deze test wordt op de computer afgenomen.

Assessment

Tijdens dit onderdeel krijg je een aantal opdrachten voorgeschoteld, die je met je medespelers moet oplossen en ondertussen wordt jouw bijdrage geobserveerd. Tijdens het assessment wordt een aantal competenties bekeken die van belang zijn tijdens de opleiding tot luchtverkeersleider zoals samenwerken, stressbestendigheid en prestatiegerichtheid.

Grading

De grading is een luchtverkeersleiding-simulatie. In deze simulatie ben jij de torenverkeersleider die een hoeveelheid luchtverkeer afhandelt rondom een luchthaven. Om aan deze simulatie deel te nemen is enige kennis van luchtverkeersleiding nodig. Je ontvangt 10 dagen voor de grading een online e-learning tool waarin een deel van de benodigde kennis wordt aangeboden. Het is de bedoeling dat je deze informatie voorafgaand aan de grading goed bestudeert. Samen met vijf andere kandidaten word je op twee aaneensluitende dagen uitgenodigd bij LVNL. Het bijwonen van dag 1 is voorwaardelijk om de uiteindelijke grading op de volgende dag te kunnen doen.

Dag 1 Ochtend: klassikale instructies over het fictieve luchtverkeersleiderspel (grading) Middag: oefenen van de grading in drie kandidaatsduo’s onder begeleiding van een instructeur

Dag 2 Ochtend of middag: twee grading testen De gradingtesten duren ongeveer een half uur. Jouw individuele prestaties op beide testen bepalen het selectieresultaat. 

Interview

Het interview duurt ongeveer anderhalf uur en is gericht op het in kaart brengen van jouw motivatie, persoonlijkheid en een aantal voor de opleiding en functie benodigde competenties.

Medische keuring, referentiecheck en antecedentenonderzoek

Je moet over een goede gezondheid beschikken om optimaal te kunnen functioneren. Ernstig fysieke belemmeringen worden door de medische keuring uitgesloten. Van alle kandidaten komt 95% door de medische keuring! Naast de medische keuring maakt tenslotte nog een veiligheidsonderzoek van de AIVD deel uit van de aanstellingsprocedure.

Waar vinden de selectierondes plaats

Alle selectiefases vinden plaats op het hoofdkantoor van Luchtverkeersleiding Nederland op Schiphol Oost. Klik hier voor een routeschrijving naar LVNL.

Toelating tot de opleiding

Op basis van de resultaten uit alle selectiefasen wordt een beslissing genomen over je plaatsing. De best scorende, meest getalenteerde kandidaten worden als eerste toegelaten tot de opleiding. De gematigd positief beoordeelde kandidaten komen op een wachtlijst. Een positie op deze wachtlijst is echter geen garantie voor uiteindelijke toelating tot de opleiding. Mochten zich kwalitatief betere kandidaten aangemeld hebben/door de selectie zijn gekomen, dan krijgen zij voorrang. Kandidaten op de wachtlijst worden tijdig geïnformeerd over hun status en kunnen maximaal 1 jaar op deze wachtlijst blijven staan. 

Aanstelling

Na een definitieve beslissing over toelating tot de opleiding en positieve resultaten op medische keuring en antecedentenonderzoek, volgt een aanstellingsgesprek. Hierin worden de arbeidsvoorwaarden en het loopbaanperspectief toegelicht. Eveneens wordt er een terugkoppeling gegeven over de door jou behaalde selectieresultaten.