Voorwaarden om deel te nemen aan de selectie

1. Kandidaten verklaren hun sollicitatie naar waarheid in te vullen. Mocht later blijken dat opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, kan dit beëindiging van de selectieprocedure tot gevolg hebben.

2. Kandidaten worden geacht geen bezwaar te hebben tegen het opvragen van eerdere testresultaten voor de selectie tot luchtverkeersleider en de vereiste medische keuring.

3. Bij het niet succesvol doorlopen van een selectieronde mag een kandidaat, onder bepaalde voorwaarden herkansen. Zie hiervoor de herkansingsregels.

4. Over de reden(-en) waarom een kandidaat in een bepaalde fase van de selectie niet succesvol is geweest wordt geen correspondentie gevoerd; er worden geen afschriften van onderzoeksrapporten- en/of uitslagen verstrekt. Op verzoek van de kandidaat kan er wel een telefonische toelichting gegeven worden op de behaalde resultaten.

5. Voor onderzoeksdoeleinden worden testgegevens van de kandidaten bewaard, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

6. De selectiecommissie LVNL behoudt zich het recht om te bepalen wie toegelaten wordt tot de selectie.

Je privacy vinden we heel belangrijk

Cookiebeleid
We maken op onze website gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden. We verkrijgen geen persoonlijke gegevens over jou wanneer je onze website bezoekt.
Onze webserver bewaart alleen (automatisch) data voor analytische doeleinden, zoals via welke URL je bij ons terecht kwam, de internetbrowser en het besturingssysteem die je gebruikt, welke pagina's je op onze website bezoekt, het tijdstip en de duur van het bezoek. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische doeleinden, als onderdeel van het lopende proces van verbetering van onze website. Als bezoeker blijft je dus volkomen anoniem.

Wij bieden verder op deze website een aantal diensten aan waarvoor het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een registratieformulier, de mogelijkheid om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief en/of een voorlichtingsdag en ons online sollicitatieformulier.

Welke gegevens verzamelen wij?
Het is goed om te weten dat wanneer je een profiel hebt aangemaakt t.b.v. bijvoorbeeld nieuwsbrief, voorlichtingsdag of sollicitatie, wij nimmer persoonsgegevens van jou verstrekken aan derden tenzij dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten).
De persoonsgegevens die je invoert via deze website worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Bij Registratie
Wanneer je je registreert op onze website verzamelen wij de volgende gegevens die je hebt ingevoerd: je geslacht, je voor- en achternaam, je emailadres en je geboortedatum.
Het is nodig om deze registratie te doen wanneer je je aan wilt melden voor de nieuwsbrief, voorlichtingsdag of evenement, of wanneer je bij ons wilt solliciteren.

Bij Aanmelden voor een voorlichting of event
Wanneer je je aanmeldt voor een voorlichtingsdag of evenement verzamelen wij de volgende gegevens: je geslacht, je voor- en achternaam, je emailadres en je geboortedatum.
Je naam hebben we nodig zodat je toegang kunt krijgen tot onze evenementen of ons LVNL gebouw op Schiphol-Oost. Dit kan alleen middels aanmelding vooraf.
Je emailadres hebben we nodig om je de informatie over het programma en te kunnen versturen.
Je geboortedatum hebben wij nodig om de check op leeftijd te doen.

Bij Online solliciteren voor de baan van luchtverkeersleider
Wanneer je solliciteert via ons online sollicitatieformulier verzamelen wij de volgende gegevens: je geslacht, je voor- en achternaam, je adresgegevens, je telefoonnummer, je emailadres, je geboortedatum en je opleidingsgegevens en/of je curriculum vitae.

We hebben deze gegevens nodig om te beoordelen of je aan alle instroomeisen voldoet, om te beoordelen of je deel kunt nemen aan de selectie en of je gerechtigd bent in Nederland te werken.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Wanneer je je profiel verwijdert via ‘mijn profielpagina’ is je profiel uit ons systeem verwijderd. Wij kunnen je dan niet meer op de hoogte houden van nieuws en activiteiten, en je kunt je dan niet meer aanmelden voor een evenement of solliciteren. Wanneer je later toch weer van onze diensten gebruik wilt maken, zal je opnieuw een profiel moeten aanmaken.

Wanneer je reeds bij ons gesolliciteerd hebt is het niet meer mogelijk om je profielgegevens zelf te verwijderen omdat je óf bij ons in het selectieproces zit, óf je bij ons in dienst bent gekomen en je gegevens onderdeel zijn geworden van je opleidingsdossier. Voor deze verwerkingen hanteert LVNL andere bewaartermijnen. Zie verder onder het kopje: ‘Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen’?

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hechten veel waarde aan je privacy. Daarom hebben wij beveiligingsmaatregelen getroffen om diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. De informatie uitwisseling met onze website gebeurt beveiligd en versleuteld. Je persoonsgegevens worden nooit en te nimmer aan derden verstrekt. Noch intern, noch extern.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?
Je kunt een verzoek tot inzage in de over jou verzamelde persoonsgegevens doen door het sturen van een email aan recruitment@lvnl.nl. Je identiteit zal vervolgens gecontroleerd worden door bijvoorbeeld een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen waarbij je pasfoto en BSN nummer onzichtbaar zijn gemaakt. In overleg kunnen we daarna je persoonsgegevens aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in dit Privacy Statement
Dit privacy statement is opgesteld in 30 mei 2016. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via www.luchtverkeersleider.nl?
www.luchtverkeerleider.nl wordt beheerd door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Onze contactgegevens zijn:

Luchtverkeersleiding Nederland
T.a.v. Recruitment
Postbus 75200
1117 ZT Schiphol
E-mail: recruitment@lvnl.nl