De afdeling ICT bij LVNL

De afdeling ICT is verantwoordelijk voor het leveren van informatievoorziening voor de ondersteunende processen van LVNL. Het missie statement van de afdeling ICT is: "Informatievoorziening in control, betrouwbaar en geborgd".

Dit houdt in:
• een gegarandeerde beschikbaarheid, actualiteit en toegankelijkheid van informatie;
• informatie en communicatie is altijd en overal beschikbaar en waar nodig beveiligd, onafhankelijk van plaats, tijd en middel;
• levering op basis van drie kernwaarden: professionaliteit, proactief en partnership.

Werken onder architectuur is hierbij een belangrijk hulpmiddel om als ondersteunende ICT afdeling snelheid te kunnen bieden. Architectuur biedt een raamwerk waarbinnen de diverse bouwstenen voor de LVNL-informatievoorziening worden ingevuld. Door bij de invulling voor de juiste bouwstenen te kiezen kan de afdeling ICT werken aan een consolidatie van de ICT-bedrijfsmiddelen. Deze werkwijze leidt er toe dat de afdeling ICT in toenemende mate flexibele, maar vooral gestandaardiseerde systemen aan kan bieden in een korte oplevertijd.

Met het doel om de bedrijfsvoering te optimaliseren is de afdeling ingericht conform het demand supplymodel. De focus ligt op het leveren van zowel continuïteit (stabiliteit, up-to-date technologie, standaardisatie en kostenbeheersing) als vernieuwing.
Dit doel wordt procesmatig gerealiseerd door implementatie en borging van de ITIL3 processen change en incident management, aangevuld met configuratie management, het werken vanuit enterprise architectuur, QA en het afsluiten van service level agreements met de business en de leveranciers. De organisatie is daarop intern qua functies afgestemd met regiefuncties, onderverdeeld in een supply en demand-kant, een architect, QA medewerker en beveiligingsmedewerker. De inhoudelijke expertise wordt vooral uit de markt betrokken. Rapportages zorgen voor inzicht op de voortgang en status. De ingerichte overlegstructuren zorgen voor borging en kwaliteit van de processen en het resultaat. Technologie keuzes zijn primair gebaseerd op oplossingen van Oracle, Microsoft en Dell.

Voor de volledige vacature en hierop te reageren bekijk de beschrijving op de site van Beljon Westerterp