Innovatie

Om de veiligheid van de afhandeling van het luchtverkeer steeds verder te verbeteren, procedures verder te optimaliseren en om mee te gaan in de verdergaande (digitale) ontwikkelingen in de luchtvaart worden er bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) continu innovatieve projecten uitgevoerd op diverse gebieden binnen het Air Traffic Management systeem. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de partijen om ons heen, de luchthavens, de luchtvaartmaatschappijen en de omwonenden. Oplossingen die we bedenken zijn vaak vernieuwend van karakter zijn en vergen soms het uiterste van de techniek en van onze collega’s.

Program & Projectmanagement

Deze projecten worden uitgevoerd onder aansturing van de afdeling Program & Project Management bij Luchtverkeersleiding Nederland. Het gaat eigenlijk altijd om niet routinematige trajecten die zo worden georganiseerd en geleid dat ze het gewenste en geaccepteerde resultaat opleveren waar de organisatie naar vraagt. Uiteraard op een beheerste manier: tegen acceptabele kosten, mensuren en doorlooptijd.

Wij zoeken betrokken projectleiders

Wij hebben regelmatig behoefte aan professionele projectmanagers die deze uitdagende projecten kunnen aansturen. We zoeken leiders die de uitdaging en de positie waar LVNL zich in bevindt begrijpen. Wat LVNL kleurt is het gezamenlijke gevoel voor veiligheid en de alom gevoelde verantwoordelijkheid voor het 24/7 proces. Herken jij jezelf hierin, en zou je deze uitdaging met ons aan willen gaan? Neem dan contact op met Sjaak Jansens, manager Program & Projectmanagement, via s.jansens@lvnl.nl of 020-4063669.