Waarom stelt LVNL leeftijdseisen aan de selectie?

Er is nog steeds veel vraag naar gekwalificeerde luchtverkeersleiders. LVNL heeft echter maar een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Bovendien zijn dit zeer kostbare opleidingsplaatsen. LVNL wil de kans op het succesvol afronden van de opleiding dan ook zo groot mogelijk maken. Alleen dan is er een zekere mate van continuïteit in het aantal verkeersleiders en kan een veilige verkeersafhandeling worden gewaarborgd.

Om de kans op het succesvol afronden van de opleiding zo groot mogelijk te maken, moet LVNL de meest kansrijke kandidaten selecteren. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de capaciteiten, persoonlijkheid, houding en motivatie van de kandidaten. Ook stelt LVNL een leeftijdsgrens voor het solliciteren voor de opleiding tot luchtverkeersleider. De reden hiervoor is dat uit diverse onderzoeken blijkt dat er een negatief verband bestaat tussen de toename leeftijd en de slagingskans. Dit maakt dat LVNL een leeftijdsgrens van 30 jaar hanteert, waarbij zij uitdrukkelijk aansluiting heeft gezocht bij landen met luchthavens die qua complexiteit vergelijkbaar zijn met Schiphol.

Als je meer wilt weten over de achtergrond van de door LVNL gehanteerde leeftijdsgrens, verwijzen wij je graag naar het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens (oordeel 2009-123, te vinden via de website van het College). In dit oordeel heeft het College onder meer overwogen dat het stellen van een leeftijdsgrens noodzakelijk is om de kans op succesvolle afronding van de opleiding tot luchtverkeersleiders zo groot mogelijk te maken.

Meer gedetailleerde informatie over de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling met betrekking tot de leeftijdsgrenzen kun je vinden de website van de CGB, bij oordeel 2009-123. 

Ik voldoe qua opleidingseisen (nog) niet aan de voorwaarden, kan ik toch solliciteren?

Om luchtverkeersleider te kunnen worden moet je over een hbo werk-en denkniveau beschikken. Om toegelaten te worden tot de selectie moet je minimaal een middelbare school diploma BEHAALD hebben. Voorheen stelden we ook eisen aan het niveau van wiskunde. Deze eis is komen te vervallen. In het selectieproces word je uitvoerig op capaciteiten getest.

Zijn een bril, contactlenzen of een oogafwijking een bezwaar?

Een lichte oogafwijking vormt geen belemmering om luchtverkeersleider te worden. Een afwijking van -6 tot +5 is toegestaan. Heb je een ooglaserbehandeling ondergaan, dan wordt uitgegaan van je oogafwijking vóór de behandeling. Viel je toen binnen de gestelde afwijkingsmarges (-6 en +5), dan kun je gewoon solliciteren. Wel moet je aan het einde van de selectieprocedure een extra oogkeuring ondergaan. Lag je afwijking vóór het laseren buiten de gestelde norm, dan kunnen we je vanwege wettelijke keuringseisen niet toelaten tot de opleiding.

Hoelang duurt de selectieprocedure-, en kan ik me hierop voorbereiden?

De selectieprocedure bestaat uit vijf onderdelen, waarvan er vier een dagdeel in beslag nemen, en de laatste ronde 3 dagen in beslag neemt. De rondes zijn verdeeld over een periode van zes tot 12 weken, afhankelijk van jouw beschikbaarheid. Wanneer je alle rondes haalt ben je er in totaal 5 dagen aan kwijt. We raden je aan goed uitgerust bij de verschillende selectieonderdelen te verschijnen. Per onderdeel geven we aan wat je kunt verwachten. Het is het belangrijk dat je vooral jezelf bent. Het gaat er tenslotte niet alleen om of jij geselecteerd wordt voor de opleiding, maar ook of het echt bij jou past.

Waar word ik op getest gedurende de selectieprocedure?

Tijdens de selectieprocedure word je getest op de capaciteiten die je nodig hebt als luchtverkeersleider, zoals ruimtelijk inzicht, snel en nauwkeurig checken van informatie en cijfermatig inzicht. Ook worden de competenties bekeken die van belang zijn tijdens de opleiding tot luchtverkeersleider, zoals samenwerken, stressbestendigheid en prestatiegerichtheid. We kijken ook naar je motivatie en je persoonlijkheid.
Er is een aantal persoonskenmerken waaraan je als luchtverkeersleider absoluut moet voldoen. Zo ben je stressbestendig en besluitvaardig. Een goede luchtverkeersleider houdt altijd het hoofd koel, kan snel beslissingen nemen en die beslissingen zelfverzekerd overbrengen. Je denkt vooruit, anticipeert, verliest nooit de veiligheid uit het oog en bewaart het overzicht. Je praat, luistert en handelt op hetzelfde moment. We kijken tijdens de selectieprocedure daarom ook uitvoerig naar je persoonlijkheid.

Voor een uitgebreid overzicht zie de informatie over de selectieprocedure voor luchtverkeersleider

Hoeveel kandidaten komen er door de selectie?

We starten ieder jaar met 2 klassen met ieder 24 kandidaten. Hiervoor zijn ongeveer 1000 kandidaten de eerste selectieronde in gegaan, waarvan er uiteindelijk 48 in de klas geplaatst worden. Let op, de kandidaten met de beste scores worden toegelaten tot de opleiding. Niet iedereen behaald de eindstreep tot luchtverkeersleider, de meeste kandidaten echter behouden een functie bij LVNL als bijvoorbeeld groundcontroller, FIC verkeersleider of assistent luchtverkeersleider.

Kan ik solliciteren als ik dyslectisch ben?

Met dyslexie kun je gewoon solliciteren. In de selectierondes krijg je echter geen extra tijd om de vragen te kunnen lezen of beantwoorden. Met iedere beperking kun je in principe sollciteren, in de selectie testen we of de mate van de beperking een belemmering gaat geven om luchtverkeersleider te kunnen worden.

Hoe lang duurt de opleiding-, en waar vindt de opleiding plaats?

De opleiding duurt ongeveer drie jaar. Tussentijds is er een aantal pass/fail momenten waarbij besloten wordt of je verder kunt of niet. Het eerste jaar van de opleiding, de Initial Training, vindt plaats in het verkeersleidingscentrum van LVNL op Schiphol-Oost. Na deze periode volgt de Unit Training. Dit onderdeel van de opleiding kan plaatsvinden op verschillende locaties: in het hoofdgebouw van LVNL op Schiphol-Oost of op een van de torens op Schiphol of op een van de regionale luchthavens in Rotterdam, Groningen of Maastricht. 

Wat betaal ik jaarlijks aan collegegeld en studiemateriaal?

Niets. De opleiding wordt voor je betaald. Ook al het benodigde studiemateriaal bekostigt LVNL.

Sterker nog, LVNL betaalt je vanaf dag 1 van de opleiding een goed salaris! Bij aanvang ontvang je € 26.500,- bruto per jaar. Tijdens je opleiding neemt dat geleidelijk toe tot het startsalaris. Het startsalaris van een bevoegd luchtverkeersleider is ongeveer € 75.000,- bruto per jaar.

Wanneer je tijdens de opleiding toch uitvalt hoef je niets terug te betalen.

Kom ik in aanmerking voor studiefinanciering of een ov-jaarkaart?

Je komt niet in aanmerking voor studiefinanciering of een ov-jaarkaart. Je ontvangt salaris zodra je begint met de opleiding en je krijgt tijdens de opleiding een reiskostenvergoeding.

Word ik geholpen bij het vinden van passende woonruimte?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van woonruimte. In de omgeving van Amsterdam is dat soms niet eenvoudig en kom je al gauw in aanmerking voor de vrije huursector. Veel van onze studenten delen gezamenlijk woonruimte, en dus ook de kosten daarvan.
Er bestaan ook organisaties die bemiddelen in tijdelijke woonruimte. Dit zijn organisaties als zwerfkeibeheer of camelot. Op hun websites kun je het actuele aanbod van tijdelijke huurwoningen in de regio Amsterdam bekijken. LVNL speelt dus geen rol (in de bemiddeling) bij het vinden van passende woonruimte. Hier ben je zelf voor verantwoordelijk.

Hoe kan ik me afmelden voor een voorlichting?

Als je je wilt afmelden voor een voorlichtingsdag log je in op de 'mijn profiel' pagina op deze website. Je kunt daar zien voor welke voorlichting je bent ingeschreven. Achter deze melding zit de button 'uitschrijven'. Wanneer je hier op klikt is je annulering direct verwerkt.

Niet gevonden wat je zocht?